ΓΕΦ.ΚΟΚΚΟΡΗ - ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ
ID 403035702
Related Station ΓΕΦ.ΚΟΚΚΟΡΗ - ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ ΑΟΤΤ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/12/02
End Date 1978/08/04
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000223 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403035702