ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
ID 403035608
Related Station ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
Name
Type ΣΤΕΡΕΟΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/04/02
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001998 ΣΤΕΡΕΟ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step unknown ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗ (?) 403035608