ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
ID 403035602
Related Station ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ ΔΕΞ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ Η Η ΛΗΞΗ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries