ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
ID 403035601
Related Station ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΥΨΟΜ:+404.11/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/07/05
End Date
Timeseries