ΓΕΦ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ
ID 403035306
Related Station ΓΕΦ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. R. ΑΝΑΝΤΗ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries