ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ - ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ID 403034706
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ - ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004313 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403034706