ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
ID 403034101
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/11/01
End Date 1969/04/30
Timeseries