ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ
ID 403033905
Related Station ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004295 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403033905