ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ
ID 403033901
Related Station ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1 ΥΨΟΜ:+99.40/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/11/01
End Date 1969/04/30
Timeseries