ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ID 403033106
Related Station ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004259 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403033106