ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ID 403033103
Related Station ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΡΤ. R. ΥΨΟΜ.:+100.78/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/06/30
End Date 1965/09/30
Timeseries