ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ID 403033101
Related Station ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1 ΥΨΟΜ:+97.70/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/11/10
End Date 1975/12/31
Timeseries