ΓΕΦ.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΛΑΔΩΝΑΣ
ID 403033001
Related Station ΓΕΦ.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΛΑΔΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-2 ΥΨΟΜ:+97.24/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/12/01
End Date
Timeseries