ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ID 403032901
Related Station ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1 ΥΨΟΜ:+98.05/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/12/04
End Date 1975/12/31
Timeseries