ΤΡΑΓΟΣ
ID 403032801
Related Station ΤΡΑΓΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ 0-1 ΥΨΟΜ:+98.11/**/ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΕΣΥΡΘΗ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΓΝΩΣΤΗ.
Manufacturer
Model
Start Date 1963/06/01
End Date
Timeseries