ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
ID 403032606
Related Station ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001661 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403032606
400001662 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403032606
400001663 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403032606