ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
ID 403032605
Related Station ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001665 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΥΓΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403032605
400001664 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΞΗΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403032605
400001660 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403032605
400001659 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403032605