ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
ID 403032604
Related Station ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001658 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403032604