ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
ID 403032602
Related Station ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001656 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403032602