ΓΕΦ.ΒΙΔΑΚΙΟΥ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
ID 403032408
Related Station ΓΕΦ.ΒΙΔΑΚΙΟΥ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005556 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s 403032408