ΓΕΦ.ΒΙΔΑΚΙΟΥ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
ID 403032401
Related Station ΓΕΦ.ΒΙΔΑΚΙΟΥ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/09/01
End Date 1975/05/01
Timeseries