ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ) - ΑΧΕΛΩΟΣ
ID 403031801
Related Station ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ) - ΑΧΕΛΩΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-6 ΥΨΟΜ:+487.82/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/10/21
End Date
Timeseries