ΝΕΡΑΙΔΑ - ΤΑΥΡΩΠΟΣ
ID 403031301
Related Station ΝΕΡΑΙΔΑ - ΤΑΥΡΩΠΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-2 ΥΨΟΜ:+536.53/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/08/01
End Date 1980/07/31
Timeseries