ΚΡΙΚΕΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ID 403031005
Related Station ΚΡΙΚΕΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ R. ΔΕΞΙΟ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/02/10
End Date 1973/04/30
Timeseries