ΚΡΙΚΕΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ID 403031003
Related Station ΚΡΙΚΕΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΠΑΛΑΙΟ 0-2/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/08/05
End Date 1976/02/29
Timeseries