ΚΡΙΚΕΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ID 403031002
Related Station ΚΡΙΚΕΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1976/04/08
End Date
Timeseries