ΜΑΥΡΙΚΗ
ID 403028701
Related Station ΜΑΥΡΙΚΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1974/04/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000197 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403028701