ΠΑΛΑΝΤΙ0
ID 403028603
Related Station ΠΑΛΑΝΤΙ0
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001603 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403028603
400001602 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403028603