ΜΕΣΟΡΑΧΗ
ID 403028102
Related Station ΜΕΣΟΡΑΧΗ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001586 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403028102
400001585 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403028102