ΜΕΣΟΡΑΧΗ
ID 403028101
Related Station ΜΕΣΟΡΑΧΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1961/02/01
End Date 1974/04/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001584 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403028101