ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
ID 403027901
Related Station ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1974/03/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000194 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403027901