ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
ID 403027701
Related Station ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1996/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000190 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403027701