ΡΟΙΝΟ
ID 403026502
Related Station ΡΟΙΝΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1961/02/01
End Date 1978/01/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001523 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403026502