ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ
ID 403025803
Related Station ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001504 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403025803
400001503 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403025803