ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ
ID 403025802
Related Station ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001502 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403025802