ΜΠΟΖΙΚΑ
ID 403025202
Related Station ΜΠΟΖΙΚΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001478 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403025202
400001477 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403025202