ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ID 403024910
Related Station ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001464 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403024910
400001463 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403024910