ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ
ID 403024502
Related Station ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001443 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403024502
400001442 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403024502