ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ
ID 403024501
Related Station ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001441 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403024501