ΜΟΙΡΑ (ΖΟΥΜΠΑΤΑ)
ID 403024101
Related Station ΜΟΙΡΑ (ΖΟΥΜΠΑΤΑ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1974/11/01
End Date 1994/09/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000171 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403024101