ΑΓΡΑΜΠΕΛΑ
ID 403023403
Related Station ΑΓΡΑΜΠΕΛΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001399 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403023403
400001398 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403023403