ΥΨΟΥΣ (ΕΛΛΗΝ)
ID 403023303
Related Station ΥΨΟΥΣ (ΕΛΛΗΝ)
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001396 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403023303
400001395 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403023303