ΖΑΤΟΥΝΑ (ΚΑΡΚ)
ID 403023201
Related Station ΖΑΤΟΥΝΑ (ΚΑΡΚ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001390 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403023201