ΒΡΟΝΤΕΡΟ
ID 403023002
Related Station ΒΡΟΝΤΕΡΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001382 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403023002
400001381 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403023002