ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
ID 403022901
Related Station ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/07/01
End Date 1993/11/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001376 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403022901