ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ
ID 403022802
Related Station ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/01/01
End Date 1993/02/28
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001373 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403022802
400001372 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403022802