ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ID 403021902
Related Station ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/03/01
End Date 1993/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001334 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403021902
400001333 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403021902