ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ID 403021901
Related Station ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/03/01
End Date 1993/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001332 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403021901