ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ID 403021602
Related Station ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1980/01/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001320 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403021602
400001319 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403021602