ΣΥΜΒΟΛΗ
ID 403021304
Related Station ΣΥΜΒΟΛΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1996/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001310 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403021304
400001311 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403021304